STAJEMY W OBRONIE REDAKTOR
EWY STANKIEWICZ

Nie pozwólmy na zamykanie ust niezależnej dziennikarce!
Nie bądźmy bierni wobec dyktatu politycznej poprawności!
Sprzeciwiamy się cenzurze!

bronimyewystankiewicz@gmail.com

 

Apel w obronie Ewy Stankiewicz

15.10.2021 r.

My, niżej podpisani, wyrażamy oburzenie z powodu zawieszenia cyklicznego autorskiego programu redaktor Ewy Stankiewicz „Otwartym tekstem”, cieszącego się od lat dużym uznaniem widzów TV Republika.

Ostatnim programem, którego zwiastun wyemitowała TV Republika, miał być odcinek, w którym gościem Ewy Stankiewicz był minister Piotr Naimski, a tematem – bezpieczeństwo energetyczne Polski. Od nagłego wstrzymania emisji minęły kolejne tygodnie, w ciągu których nie ukazał się żaden odcinek „Otwartym tekstem”, co świadczy o zdjęciu cyklu z ramówki. Do chwili obecnej nie podano żadnych uzasadnionych powodów takiej decyzji ani formalnie jej nie ogłoszono.

Szczególnie bolesny jest fakt, iż Ewa Stankiewicz należy do współzałożycieli TV Republika! Jej gorący apel o tworzenie niezależnej telewizji wygłoszony podczas pikiety pod TVP we wrześniu 2012 roku oraz rozpoczęta przez nią zbiórka funduszy na ten cel walnie przyczyniły się powstania TV Republika „Powstanie tej telewizji to wielka nadzieja na poszerzenie sfery wolności słowa i przełamanie bariery spójnej propagandy największych mediów w Polsce”.- pisała Ewa Stankiewicz w liście otwartym 23.12.2012 r., by w 2013 r. zostać jednym z dyrektorów nowo utworzonej stacji.

Ewa Stankiewicz od wielu lat udowadnia, że troskę o Polskę i niezależność poglądów stawia ponad osobiste korzyści. Marginalizacja i wykluczenie z głównego obiegu medialnego to sprawdzone sposoby na pacyfikację niepokornych dziennikarzy. Teraz ta metoda została zastosowana w telewizji prywatnej, zaliczanej do tzw. Strefy Wolnego Słowa, co budzi tym większe oburzenie.

Telewizja Republika przechodzi właśnie test wiarygodności. Domagamy się przywrócenia na antenę programu „Otwartym tekstem”, emisji zablokowanego przez Prezesa Zarządu TV Republika Tomasza Sakiewicza odcinka oraz zagwarantowania wolnej od politycznych nacisków pracy redaktor Ewy Stankiewicz.

Domagamy się we wszystkich mediach, a przede wszystkim tych patriotycznych, przestrzegania wolności słowa oraz swobody dziennikarza w dociekaniu i przedstawianiu prawdy.

 

Podpisani:

prof. Andrzej Nowak – historyk, Kawaler Orderu Orła Białego (Kraków)

dr hab. inż. Piotr Witakowski – emeryt. prof. AGH, organizator czterech Konferencji Smoleńskich w latach 2012-2015 (Warszawa)

Andrzej Rozpłochowski – wycofał swoje poparcie

Adam Macedoński – założyciel pierwszego Komitetu Katyńskiego w PRL w 1978 r., uczestnik ROPCiO, internowany, artysta grafik (Kraków)

Nina Milewska – w jawnej opozycji od 1976 r., współzałożycielka KPN, prześladowana w stanie wojennym (Gdańsk)

Adam Gajkowski – Prezes Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, więzień polityczny (Australia)

dr Adam Wędrychowicz – lekarz, poseł na sejm II kadencji, Przewodniczący Rady Politycznej Ruchu Odbudowy Polski (ROP) Jana Olszewskiego (Gliwice)

dr hab. Józef Brynkus – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wiceprzewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”, poseł na Sejm VIII kadencji w Klubie Kukiz15 (Wadowice)

dr Bohdan Urbankowski – pisarz, poeta, filozof, od lat 70-tych uczestnik nurtu niepodległościowego (Warszawa)

dr Adam Sandauer – więziony w 1968 r, uczestnik opozycji niepodległościowej, honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Primum Non Nocere (Warszawa)

dr Justyna Chłap-Nowakowa – polonistka, historyk literatury (Kraków)

dr Marek Baterowicz – poeta, pisarz, tłumacz (Australia)

Jan Pospieszalski – dziennikarz i publicysta, muzyk i kompozytor (Warszawa)

Wojciech Wencel – poeta, publicysta, krytyk literacki (Gdańsk)

dr Herbert Kopiec – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego zwolniony z racji poglądów z pracy, autor prac z klasyki pedagogiki (Katowice)

dr Henryk Krzyżanowski – Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego (Poznań)

dr Józef Wieczorek – pracownik naukowy UJ zwolniony w stanie wojennym, opozycjonista antykomunistyczny, fotoreporter, publicysta (Kraków)

Adam Słomka – więzień polityczny, działacz KPN-Niezłomni i Solidarności Walczącej, prowadzi Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych

Janusz Walentynowicz – syn śp. Anny Walentynowicz, współzałożycielki Wolnych Związków Zawodowych, działaczki NSZZ „Solidarność”, Damy Orderu Orła Białego

Ryszard Gromadzki – dziennikarz, Polskie Radio 24, tygodnik „Do Rzeczy”

Janusz Olewiński – działacz niepodległościowy, więzień PRL, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych (Siedlce)

Krzysztof Bzdyl – uczestnik ROPCiO, założyciel KPN, drukarz, więzień polityczny od grudnia 1980 r. na Rakowieckiej, członek Małopolskiej rady ds. osób represjonowanych przy wojewodzie

Lidia Sokołowska-Cybart – prawnik, lingwista, działaczka polonijna (Kanada)

Aleksander Rybczyński – poeta, pisarz, twórca portalu Polska-Canada Magazyn Twórczy (Kanada)

dr Wojciech Rohatyn Popkiewicz – pieśniarz, pisarz, filmowiec, Stowarzyszenie Solidarni 2010 (Wrocław)

Marian Stach – konspirator KPN, uwięziony w stanie wojennym wyrokiem Józefa Iwulskiego prezesa Sądu Najwyższego

Bogusław Bardon – Pierwszy Przewodniczący Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Opolska, KPN, więzień polityczny. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady ds. działaczy opozycji

Zygmunt Miernik – internowany za działalność niepodległościową, koordynator stowarzyszenia Ruch Kontroli Sądów (Dąbrowa Górnicza)

Wiesław Ukleja – działacz niepodległościowy, więzień polityczny PRL (Opole)

Jan Świtoń – członek założyciel pierwszego w PRL Komitetu Wolnych Związków Zawodowych (WZZ) w 1977 r. w Katowicach

Maria Dorota Pieńkowska – poetka (Warszawa)

Marta Berowska – poetka, pisarka (Warszawa)

Sławomir Matusz – poeta, krytyk literacki, dziennikarz (Sosnowiec)

Stanisława Korolkiewicz – przewodnicząca podlaskiej rady ds. represjonowanych przy wojewodzie, uczestnik konspiracji antykomunistycznej

Grzegorz Kutermankiewicz – b. działacz podziemia niepodległościowego, członek SDP, Stowarzyszenie Solidarni 2010 (Warszawa)

Janusz Fatyga – prawnik, uczestnik ROPCiO, KPN, internowany, doradca ZR NSZZ „Solidarność” Ziemia Łódzka

Paweł Zdun – Ruch Kontroli Wyborów (Warszawa)

Danuta Soja – więzień polityczny PRL, koordynator miasteczka pod Sądem Najwyższym pn. „Uwolnić Miernika – zamknąć Michnika!” (Koszalin)

Jarosław Rolewski – uczestnik zmagań o wolność słowa w PRL, wydawca podziemnej prasy KPN, więzień polityczny (Poznań)

Krzysztof Nowakowski – przewodniczący Klubu Więzionych i represjonowanych (Białystok)

Przemysław Sytek – poseł na Sejm I kadencji, działacz niepodległościowy NZS i „Sokoła”, inżynier i ekonomista (Poznań)

Czesław Buksiński – pułkownik LWP, a zarazem tajny działacz KPN, Komendant Główny odbudowanego w konspiracji Związku „Strzeleckiego” (Przemyśl)

Władysław Olszewski – major, zwolniony z LWP za udział w Marszu I Kompanii Kadrowej w 1981 r. i pielęgnowanie tradycji II RP, prowadził w PRL kurs oficerski instruktorów „Strzelca” w parafii u ks. A. Chojnackiego (Krynica).

Zygmunt Korus – więzień PRL od 1968 r. za udział w Międzyuczelnianym Komitecie Strajkowym, założyciel Klubu Gazety Polskiej w Chorzowie

Ryszard Piekart – więzień polityczny PRL, sygnatariusz powstania Konfederacji Polski Niepodległej w 1979r. (Siedlce)

Andrzej Zdun – uczestnik opozycji w PRL, Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy RKW (powiat Legionowski)

Michał Mirecki – uczestnik Grup Oporu „Solidarni” i podziemnego Radia, tropiciel bezkarnych zbrodniarzy komunistycznych (Warszawa)

Eugeniusz Szostak – antykomunista, uwięziony na Rakowieckiej w 1964 r. za konspirację młodzieżową (Warszawa)

Bogusław Porowski – drukarz opozycji od 1978 r, na Rakowieckiej wieziony w 1985 r, Solidarność Walcząca (Warszawa)

Jerzy Andrzej Zimny – pracownik NSZZ „Solidarność” i KOWZaP w 1981 r., więzień polityczny PRL, Ruch Edukacji Narodowej (Częstochowa)

Ewa Kiślak – więzień polityczny PRL, koordynator miasteczka pod Sądem Najwyższym pn. „Uwolnić Miernika – zamknąć Michnika” (Częstochowa)

Tadeusz Dudkiewicz – delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”, internowany, represjonowany w III RPRL (Radomsko)

Jerzy Skwirowski – KPN Żory, organizator strajku na kopalni ZMP w 1988 r. , zwolniony z pracy z wilczym biletem, uczestnik głodówki 11 XI 1988 r. w katedrze w Katowicach po pobiciu przez ZOMO.

Leszek Frączek – konspiracyjna Solidarność Walcząca (Katowice)

Agnieszka Żurek – dziennikarka (Warszawa)

Paweł Lenartowicz – kolporter opozycji, uczestnik miasteczka protestu antykomunistów pod Sądem Najwyższym, Stowarzyszenie prawo dziecka do obojga rodziców (Warszawa)

Krzysztof Bińkowski – konspiracyjny KPN Radom, Związek Piłsudczyków

Natalia Tarczyńska – Stowarzyszenie Solidarni 2010, Ruch Kontroli Wyborów (Wrocław)

Hanna Dobrowolska – dziennikarka, członek SDP, Stowarzyszenie Solidarni 2010, Ruch Kontroli Wyborów (Warszawa)

Zygmunt Rosiak – więzień polityczny, nurt niepodległościowy od 1979 r. (Warszawa)

Andrzej Dombrowicz – działacz niepodległościowy (Warszawa)

Tomasz Małek – Stowarzyszenie Solidarni 2010, Ruch Kontroli Wyborów (Wrocław)

Henryk Michałowski – weteran konspiracji antykomunistycznej w Szczecinie

Andrzej Nowakowski – założyciel „Solidarności” w Wadowicach i szef MKZ w tym mieście w 1981, internowany (USA)

Jerzy Kowalski – drukarz gdańskiej opozycji i podziemia w latach 1980-90

Arkadiusz Nowakowski – Stowarzyszenie Solidarni 2010, Ruch Kontroli Wyborów (Łódź)

Andrzej Adamczyk – działacz antykomunistyczny (Siedlce)

Agnieszka Drozd – Stowarzyszenie Solidarni 2010, Ruch Kontroli Wyborów (Kraków)

Dominik Drozd – Stowarzyszenie Solidarni 2010, Ruch Kontroli Wyborów (Kraków)

Marcin Brynda – działacz niepodległościowy w PRL (Szwajcaria)

Stefan Buchholz – więzień polityczny PRL (USA)

Wanda Dombrowicz – działaczka niepodległościowa (Warszawa)

Tomasz Naruszewicz – Stowarzyszenie Lubuszanie dla Rzeczpospolitej, Stowarzyszenie Solidarni 2010, Ruch Kontroli Wyborów (Zielona Góra)

Maksymilian Szydłowski – weteran KPN (Radom)

Maciej Juniszewski – więzień polityczny, działacz niepodległościowy

Wiesław Mazurek – Stowarzyszenie Solidarni 2010 (Warszawa)

Maciej Skarżewski – inż. mechanik, emerytowany Inspektor Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiologicznego, Stowarzyszenie Solidarni 2010 (Warszawa)

Sławomir Kirkuć – więzień polityczny PRL (Bartoszyce)

Jolanta Dobrzyńska – ekspert oświatowy, działaczka społeczna

Marek Millati – działacz niepodległościowy (Siedlce)

Stanisław Romański – działacz „Solidarności”, internowany (Warszawa)

Grażyna Olewińska – działaczka niepodległościowa (Siedlce)

Andrzej Kordas – grafik, programista, Stowarzyszenie Solidarni 2010 (Warszawa)

Janusz Szepietowski – działacz niepodległościowy, więzień polityczny (Kanada)

Tadeusz Świerczewski – Konspirator Solidarności Walczącej (Wrocław)

Artur Maciaszczyk – KPN Radom, Związek Piłsudczyków

Zbigniew Czertwan – działacz opozycji niepodległościowej (Sandomierz)

Monika Bieniek – Niezłomni (Kraków)

Stanislaw Frej – internowany w PRL, działacz polonijny (Kanada)

Dariusz Tajchman – działacz opozycji antykomunistycznej (Krosno)

Zdzisław Wliszczak – działacz niepodległościowy, więzień polityczny (USA)

Andrzej Warchałowski – członek Komisji Krajowej NSZZ „S”, założyciel Solidarności w Ośrodku TVP w Krakowie, internowany

Agnieszka Pawlik-Regulska – polonistka, organizatorka koncertów patriotycznych (Warszawa)

Paluch Eugeniusz – antykomunista (Kielce)

Bernard Bujwicki – vice-przewodniczący „Solidarności ” Regionu Białystok w 1981r, internowany (Niewodnica Kościelna)

Bonek Krzysztof – więzień polityczny PRL (Busko Zdrój)

Maciej Krogulski – działacz opozycji antykomunistycznej, KPN i NZS (Katowice)

Anna Ładzińska – Stowarzyszenie Solidarni 2010, Ruch Kontroli Wyborów (Pieńków)

Władysław Rutkiewicz – represjonowany (Kielce)

Mieczysław Liber – działacz niepodległościowy (Kuryłówka)

Janusz Trybus – działacz niepodległościowy (Wysoka)

Wojciech Radkowiak – Stowarzyszenie Solidarni 2010, Ruch Kontroli Wyborów (Lublin)

Wiesław Rachwał – uczestnik walki o wolność słowa, represjonowany z powodów politycznych w PRL (Wrocław)

Piotr Henryk Radowski – inżynier, działacz KPN, internowany w grudniu 1981, zmuszony do opuszczenia Kraju, jeden z liderów Polonii austriackiej (Wiedeń)

Janusz Daniluk – dziennikarz, uczestnik miasteczka pod Sądem Najwyższym pn. „Uwolnić Miernika – zamknąć Michnika” (Warszawa)

Zbigniew Bagiński – Stowarzyszenie Solidarni 2010, Ruch Kontroli Wyborów (Lublin)

Sylwester Kruszewski – uczestnik miasteczka pod Sądem Najwyższym w sprawie dekomunizacji sądów (Warszawa)

Tomasz Rządkowski – poligrafik artysta (Warszawa)

Maria Makarewicz – Niezłomna, uczestnik miasteczka protestu pod SN i Ruchu Kontroli Sądów (Warszawa)

Wojciech Szlachetko – były redaktor Tygodnika Polskiego, Melbourne, Elsternwick, Vic.(Kanada)

Zbigniew Skowroński – red. nacz. Polsko-polonijnej Gazety Internetowej KWORUM

Marian Kałuski – dziennikarz i pisarz (Australia)

Bożena Ratter – felietonistka (Warszawa)

Jolanta Skowronek – Stowarzyszenie Solidarni 2010, Ruch Kontroli Wyborów (Lublin)

Dorota Dziuba – Stowarzyszenie Solidarni 2010, Ruch Kontroli Wyborów (Lublin)

Zuzanna Stec – Stowarzyszenie Solidarni 2010, Ruch Kontroli Wyborów (Karwica, Ruciane-Nida)

Robert W. Jankowski – działacz niepodległościowy, Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego (Poznań)

Lech Krawczyk – prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół Polski 1896” w Austrii, działacz polonijny (Wiedeń)

Alex Matwiejszyn – działacz polonijny

Alex Oczak – działacz polonijny

Zofia Kemp – działaczka polonijna (Australia)

Artur Rogala – działacz opozycji Ruch WIP (Kraków)

Lidia Bajkowska – działaczka opozycji niepodległościowej 1980-1990, pedagog, pianistka, autor znanych bajek dla dzieci

Maciej Kublikowski – wiceprzew. Oddziału Siedlce Regionu Mazowsze Internowany, pobity, hospitalizowany, drukarz gazet podziemnych. Obecnie Ruchu Edukacji Narodowej i Ruchu Kontroli Wyborów

Adam Turula – historyk, harcerz, dziennikarz, niezależny producent TV

Mariusz Nosarzewski – działacz opozycji młodzieżowej FMW (Płock)

Tomasz Mianowicz – działacz opozycji od lat 70-tych (Wrocław – Monachium)

Alfred Surma – działacz konspiracji antykomunistycznej (Olsztyn)

Janina Radomska – działacz KPN (Dąbrowa Górnicza)

Henryk Bąkowicz – KPN Świętochłowice

bigniew Brycki – antykomunista (Dąbrowa Górnicza)

Danuta Radwańska Vollus – prawnik i dziennikarz śledczy portalu „Victoria veritas Vincit, założycielka grupy„ Sprawiedliwa Ojczyzna – walka z bezprawiem sądów (Kraków)

Sławomir Różański – weteran

Lech Osikowicz – działacz społeczny: zwolennik opieki naprzemiennej rodziców nad dziećmi

Barbara Świderska – chemik; zawsze jestem z tymi, którzy walczą ze złem i są wierni hasłu: Bóg – Honor – Ojczyzna!

Jerzy Wnorowski – więzień stalinowski (Białystok)

Zbigniew Galicki – działacz Solidarności, delegat Regionu Małopolska, w PRL w opozycji

Dariusz Walusiak – reżyser dokumentalista (Kraków)

Jarek Gunia – młodzieżowa konspiracja w PRL, współpracownik Sławomira Skrzypka

Zbigniew Lisiecki – Stowarzyszenie na rzecz reprywatyzacji właścicieli II RP

Piotr Świerczyński – Stowarzyszenie Solidarni 2010 (Katowice)

aktualizacja:

Piotr Bachurski – Redaktor Naczelny tygodnika „Warszawska Gazeta”

Robert Bąkiewicz – Prezes Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”

Paweł Baca – Szef Sztabu Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec”, uczestnik opozycji niepodległościowej.

Rajmund Pollak – jeden z przywódców NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Małolitrażowych, autor książki-raportu: „Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji” o kulisach prywatyzacji, Ruch Kontroli Sądów (Bielsko-Biała)

Paweł Milla – uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL; Stowarzyszenie RKW Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy (Bydgoszcz)

Alfred Surma – członek zarządu koła grodzkiego NSZZ Solidarności w Olsztynie, założyciel zarządu Wojewódzkiego Solidarności Rolników Indywidualnych w Koszalinie. Działacz opozycji niepodległościowej.

Lech Osiak – działacz opozycji niepodległościowej i SW przez całe lata 80-te. Współorganizator strajków 1988. (Jastrzębie)

Wioleta Osiak – działacz opozycji niepodległościowej 1986-1990

Stefan Mazgaj [z małżonką Zdzisławą i trojgiem dzieci] – działacz

Pierwszej Solidarności 1980 r., Grudnia 1981, założyciel Klubu GP, aktywny w Ruchu Odbudowy Polski, Stowarzyszenie Solidarni 2010 (Tychy)

Piotr Cieszyński – akcjonariusz TV Republika (Poznań)

Jacek Derewienko – Stowarzyszenie Solidarni2010, Ruch Kontroli Wyborów

Andrzej Leja – publicysta i dziennikarz ogólnopolskiego tygodnika „Warszawska Gazeta”

Mirosław Rój-Sarnecki – dziennikarz niezależny, tworzył media podczas strajku w gdańskim Elmorze w 1980 r.

Tomasz Hubert Cioska – działacz opozycji antykomunistycznej, wiceprzewodniczący Rady Programowej RdR i wiceprzewodniczący zarządu wojewódzkiego RdR, Ruch Kontroli Wyborów

Marcin Dybowski – Stowarzyszenie RKW

Janusz Tydda – historyk, informatyk, Stowarzyszenie Republika Polonia

Marek Ludwikiewicz – Łódż

Jan Michalak – Wiceprezes Stowarzyszenia Nasza Polonia ,, Australia” , więzień polityczny w stanie wojennym

Włodzimierz Cyrulczyk – Stowarzyszenie Solidarni2010 (Szczecin)

Andrzej Dembiński – naukowiec, wydawca niepodległościowy, skazany na przymusową emigrację we Francji , członek konspiracyjnego Komitetu Katyńskiego, ofiara 5 zamachów na życie w Polsce, Francji i Anglii, fundator pomnika ks. Jerzego Popiełuszki w Paryżu, współorganizator przewiezienia i ustawienia w 1991 roku pierwszych Krzyży-Pomników na miejscach kaźni w Charkowie i Miednoje (Francja)

Wanda Makowska – Sydney, NSW (Australia)

Jacek- Andrzej Mruk – Olsztyn

Sławomir Winch – prof. SGH

Ewa Stasinowska – działaczka patriotyczna w Holandii, założycielka zawieszonego przez red. Sakiewicza Klubu Gazety Polskiej w Amsterdamie, współpracowniczka Reduty Obrony Dobrego Imienia, były członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszalku Senatu (Holandia)

Jolanta Zieleniak

Dr Sylwia Greda-Bogusz – OAM

Danuta Palińska – dr n.med. lekarz psychiatra, tłumacz literatury polskiej na j. norweski (Norwegia)

Rafał Paliński – lekarz psychiatra (Norwegia)

Jacek Kazimierski – członek Prezydium i rzecznik prasowy Krajowej KK Drzewiarzy NSZZ”S”, uczestnikI Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność”, represjonowany w stanie wojennym, Stowarzyszenie Solidarni 2010

Paweł Górnikowski

Zdzisłąw Ślęzak – Bielsko-Biała

prof. Wojciech Rypniewski – biochemik, PAN

Małgorzata Tederko-Kaczmarek

Wojciech Kaczmarek

Krystyna Bońkowska – Solidarność RKW

Janusz Stanisław Gajewski – reporter – dokumentalista, członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Były prac. Reprografii IPN (Warszawa)

Wiesław Główczyński – matematyk, internowany

Łucja Goj – nauczyciel

Piotr Goj – emeryt

Andrzej Piotrowski – Wilmington, DE (USA)

Andrzej Nowak – były działacz NSZZ Solidarność, IV Obszar KPN Lublin, Liga Republikańska, Związek Piłsudczyków (Lublin)

Antoni Pyrkosz – lekarz, działacz niepodległościowy

Jan Raczycki – więzień polityczny w PRL, Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” (Bydgoszcz)

dr n. hum. Małgorzata Stępa – Kraków

Waldemar Bujanowicz

Jolanta Malawska

Michał Kuc – Stowarzyszenie Solidarni 2010 Stowarzyszenie Szaniec (Kraków)

Ewa Paluszek – więzień polityczny stanu wojennego, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” (Bydgoszcz)

Lila Wnuk – Ostrów

Aldona Zaorska – Redaktor Naczelna miesięcznika „Zakazana Historia”, dziennikarka tygodnika „Warszawska Gazeta” i telewizji PL1.TV

Ewa Szakalicka – reżyserka, autorka filmu „Podwójnie Wyklęty”, córka żołnierza Armii Krajowej Okręgu Nowogródek

Roman Adler – historyk kultury pracy na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

Sławomir Różański – konspiracja niepodległościowa, obecnie we władzach Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” (Olsztyn)

Piotr Hlebowicz – Autonomiczny Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej” (podbeskidzie)

Władysław Pyrczak – KPN Wieliczka

Andrzej Gużkowski – Solidarność Walcząca Ziemi Gliwickiej , Niezłomni

Urszula Cantemir – Zarząd Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez Organa Państwa „STOP KRZYWDZIE!” (Zielona Góra)

Kazimierz Herian – Zarząd Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez Organa Państwa „STOP KRZYWDZIE!” (Zielona Góra)

aktualizacja:

Elżbieta Kogowska-Piasecka – Stowarzyszenie Solidarni 2010, Stowarzyszenie WiN Wolność i Niezawisłość – Prezes Inspektoratu Śląsk, nauczyciel (Gliwice)

Tomasz Piasecki: Stowarzyszenie Solidarni 2010, Stowarzyszenie WiN Wolność i Niezawisłość – Zastępca Prezesa Inspektoratu Śląsk (Gliwice)

Hanna Dascier – działaczka niepodległościowa, represjonowana z powodów politycznych – (Warszawa)

Prof. Grzegorz Musiał – Uniwersytet Adama Mickiewicza, AKO Poznań

Ireneusz Gasiewicz  – Stowarzyszenie Solidarni 2010 (Wrocław)

Roman Kotzbach

Anna Fuhrmann – Frankfurt n.M.

Marek Warecki –  psycholog, Warecki@Warecki pomagamy ludziom rosnąć

Jerzy Meder

Stanisław Brzeźniak – działacz opozycji antykomunistycznej- SW, KPN

Jacek Burszka

Adam Domaradzki – Ruch Jedność Narodu

Dariusz Popławski

Ewa Ciosek – Akademicki Klub Obywatelski im. prof. Lecha Kaczyńskiego Poznań, Poznański Klub Gazety Polskiej im. gen pil. Andrzeja Błasika

Grażyna Tydda –  B.A. Charles Sturt University (Australia)

Joanna Cieszkowska

Julita Nowakowska – Białystok

Andrzej Mierzyjewski – Chorzów

Grażyna Raniszewska – Polka

Bożena Zielińska – Wrocław

Artur Rogala – działacz opozycji antykomunistycznej, Ruch Wolność i Pokój

Andrzej Karczmarczyk – członek Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej (Poznań)

Andrzej Krepa mgr inż. – przedsiębiorca

Szymon Pietrenko – Krosno Odrzańskie

Paweł Czyż – były przewodniczący Stowarzyszenia „Młodzi Konfederaci”, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin

Monika Socha-Czyż – radna Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji, „Człowiek Roku 2016 Województwa Śląskiego”, prezes Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego, przewodnicząca Okręgu Elbląskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin

dr Bogusław Rogalski – poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, doradca ds. międzynarodowych w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, prezes Zarządu Głównego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań, teolog i publicysta

Jan Wojciechowski – działacz opozycji antykomunistycznej, represjonowany (Warszawa)

Bogdan Wątor – przedsiębiorca

Maciej Maciejowski – dziennikarz, medioznawca. W rządzie Jarosława Kaczyńskiego szef gabinetu politycznego ministra – szefa KPRM. Były pracownik TVP i TV Republika, członek SDP

Barbara Butler – Błasińska – represjonowany nauczyciel akademicki, historyk filozofii, romanista i iberysta, represjonowany działacz podziemia niepodległościowego i Solidarności, prezes Niezależnego Ruchu Kobiet (Kobiety dla Niepodległości), prezes Stowarzyszenia Kombatantów Duszpasterstwa Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej, b. działacz i v-ce prezes Koła Pokoleń AK – SZŻAK

Agnieszka Bogdan mgr inż.

Piotr Pankanin – wydawca, redaktor naczelny tygodnika Wiadomości Krajeńskie. Więzień polityczny ZK Potulice, skazany z dekretu o stanie wojennym

Tadeusz Kisiel mgr inż – Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Legnicy

Stanisław Jadczak – Częstochowa

Monika Wiench – psycholog, publicysta, Melbourne  (Australia)

Robert Dyduch – woj. śląskie

Andy W. Waligora – Prezes Fundacji JACK STRONG, USA – AUSTRIA – POLAND

Maria Cichewicz -Paryż

Maciej Kufliński – Gandawa (Belgia)

Afrodyta Papadopulu – architekt (Norwegia)

Marcin Bogdan mgr inż.- Łomianki

Piotr Muszyński –  Francja

Tadeusz Jaskulski – były przewodniczący (1980-81) KZ NSZZ „Solidarność ” w Bydgoszczy, autor i wydawca podziemnych czasopism w tym „Żywią i Bronią”, więzień polityczny 1985-87, emigrant polityczny, działacz „Polculfundation w Australii, były Przewodniczący klubu „Gazety Polskiej” w Wiedniu, przewodniczący Polonijnego Klubu Dyskusyjnego w Wiedniu

Karol Cegielski

Elżbieta Cegielska – Polka, Szczecin

Rafał Mysiakowski – Lublin

Leszek Marek Kindla – represjonowany za przynależność do Polskiej Armii  Wyzwolenia 1968-70.

Ireneusz Kaczmarek – Fundacja Obrona Terytorialna (Sopot)

Marek Deptuła – prezes Niepoprawnego Radia PL

Ewa Blaim-Główczyńska –  Ruch Kontroli Wyborów

dr Zdzisław Habasiński – Poznań

dr nauk humanistycznych Krystyna Nowak-Wolna – Opole

Tadeusz Wołyniec – weteran podziemia, działacz NSZZ „S” i ROP, Członek rady wojewódzkiej ds. kombatantów przy wojewodzie, uczestnik Miasteczka pod Sądem Najwyższym „Uwolnić Miernika – zamknąć Michnika”  (Koszalin)

Tomasz Chodnikiewicz – wraz z Maciejem Płażyńskim założyciel Spółdzielni Świetlik  w 1983 r. – miejsca pracy większości opozycjonistów z Trójmiasta w latach PRL. Prezes Spółdzielni Świetlik – społeczny ruch odbudowy spółdzielczości w Polsce

Małgorzata Żebrowska – teolog,  Stowarzyszenie „BÓG HONOR OJCZYZNA-INICJATYWA OBYWATELSKA”

Andrzej Woroszyło – uczestnik Miasteczka pod Sądem Najwyższym „Uwolnić Miernika – zamknąć Michnika” , Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy (Siedlce)

Jolanta Malawska – Ruch Kontroli Wyborów  (Warszawa)

Bogdan Rutkowski – artysta grafik, Niezłomny

Marek Lewicki – Warszawa

Małgorzata  Woźniak – weteran opozycji niepodległościowej ( Łódź)

Mieczysław Woźniak  – weteran opozycji niepodległościowej ( Łódź)

Waldemar Szwedowski – działacz opozycji antykomunistycznej od 1980r, represjonowany, współzałożyciel Stowarzyszenia RKW RKW, założyciel i przewodniczący Komitetu  Pamięci o Smoleńsku oraz Klubu Gazety Polskiej w Radomsku

Andrzej Dombrowicz – Warszawa

Wojciech Dobrzyński – Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych (Warszawa)

Jerzy Kowalski – Gdańsk

Alina Cybula-Borowińska –członek mazowieckiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Wojewodzie Mazowieckim (Warszawa)

Barbara Kądziela – Warszawa

Krzysztof Witek – Targowskie Góry

Henryk Kamiński – Płock

Jerzy Brant – Sierpc

Andrzej Pietrzyk – Kraków

dr Stanisław Krajski – historyk filozofii, publicysta, Stanisław Krajski TV – YouTube (Warszawa)

Wojciech Frąszczak – Ostrów Wielkopolski

Dariusz Jaworowski – Warszawa

Andrzej Ikert – weteran, uczestnik Miasteczka pod Sądem Najwyższym „Uwolnić Miernika – zamknąć Michnika” ( Więcbork)

Mirosław Grabowski – Gdańsk

Aniela Bobrowska – Osiek nad Notecią

Zbigniew Berndt – Sypniewo

Krystyna Chmieleńska – Warszawa

Zygmund Sokólski – Warszawa

Mirosław Waniewski – Warszawa

Zbigniew Cirko – Krzydłowice

Jan Kulczycki – Warszawa

Roman Tucholski – Szubin

Aniela Sakwa – Lubin

Stanisław Sakwa – Lubin

Edmund Lajdorf – Warszawa

Marek Stawski

Krzysztof Bystram – b. Prezes Rady Polonii Belgijskiej (Belgia)

dr Mirosław Boruta Krakowski, socjolog, Uniwersytet Pedagogiczny (Kraków)

Aleksandra Ziemianek –  Zabrze

Magdalena Szuty – Ruch Kontroli Wyborów (dolnośląskie)

Teresa Książkiewicz – Warszawa

Adam Czyż

Paweł Nowakowski – Radom

Teresa Stanek – Kraków

mgr Jerzy Michajłowicz – ekonomista handlu zagranicznego, tłumacz (Warszawa)

Bogusława Lewandowska – Kraków

dr Elżbieta Jastrzębska – romanistka, nauczyciel akademicki (Nowa Sól)

Bogusław Homicki

ks. Tadeusz Cichoń – kapelan Porozumienia Patriotyczno – Chrześciajńskiego w Austrii

Wiesław Bednarczyk – widz TV Republika

Paweł Woś – Poznań

Lidia Williams – Wielka Brytania

Bożena Sułkowska – Warszawa, emerytowany pracownik NIK

Adam  Martynowicz – Lubin

Barbara Martynowicz – Lubin

Artur Chlewiński – poeta, wydawca, tłumacz (Lublin)

Joanna Wójcik – Lublin

Marian Czapłygin – Warszawa

Grzegorz Cegielski – Szczecin

Jerzy Potrzeba

Robert Pawłowski – Letnica / Zielona Góra

Jerzy Bander

Leszek Przybylski – Poznań

Rafał J. Budziński – Warszawa

Andrzej Okoński – Poznań, Jeżyce

Ryszard Charzyński – Płock

Paweł Stasiowski – Warszawa

Bożena Człapska  – Solidarność, RKW emeryt Siedlce

Anna Wiktorska – Gdańsk

Czesław Wiktorski – Gdańsk

Zbigniew Podmagórski – Jastrzębie-Zdrój

Alina Podmagórska – Jastrzębie-Zdrój

Krzysztof Urbanowicz – Bielawa

Barbara Losiak  – Ruch Kontroli Wyborów ( Bydgoszcz)

Janina Hera – historyk, pisarka, tłumaczka (Warszawa)

Zbigniew Wójcik – Texas, USA (Autor książki „Slaying  the Soviet Beast. A True Story about How the Cold War was Won. What Next”) 

Edward Wojciech Jeśman – Prezes PASI (Polish American Strategic Initiative) oraz Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii, USA. Działacz opozycji antykomunistycznej i były więzień polityczny w PRL (USA)

Krzysztof Wojtal

Władysław Kossowski – emerytowany nauczyciel fizyki

Wojciech Jóźwiak – tłumacz przysięgły jęz. ang. (Białystok)

Paweł Malesz

Jan Michał Małek, polski i polonijny działacz konserwatywny,  Kalifornia (USA)

Marek Dyżewski – muzykolog, publicysta, animator życia muzycznego, wykładowca akademicki, wieloletni komentator Międzynarodowych Konkursów im. Fryderyka Chopina; współtwórca i członek  Zarządu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem od chwili powstania 29.07.2011 r. (Wrocław)

Grzegorz Baciński – historyk dziejów najnowszych, nauczyciel akademicki, Toruń-Warszawa

Nikołaj Atanasow – Lubin

Monika Sobczak

Mirosław Woźniak – Warszawa

Marek Zając – Oborniki Śląskie

Cecylia Bosiacka – emerytowany prawnik (Białystok)

Stanisław Jeż

Bogusława Podgórska

Artur Nidzgorski –  dentysta (Olsztyn)

Anna Grabska – były członek Ruchu Odbudowy Polski ś.p. Jana Olszewskiego (Warszawa)

Bożena Człapska – Siedlce

Anna Osińska – Busko Zdrój

Zdzisław Data – b. działacz Solidarności, emerytowany technik

Andrzej Maćkowiak – Łódź

Adam Szczepański – [precz z cenzurą w mediach polskich!!!]

Jadwiga Pawlak

Jacek Klas – b. działacz Solidarności, przedstawiciel Związku Konfederatów Polski Niepodległej w Australii

Stefan Kucharzewski – nestor opozycji antykomunistycznej w Lublinie od lat 70-tych

Balli Marzec – prezes Stowarzyszenia Wspólnota Kazachska, Opozycja Kazachstanu za granicą

Aleksandra Hejka – Gdańsk

Anna Małkowska – Warszawa

Prof. Wiesław Binienda – polski i amerykański naukowiec, profesor i dziekan Wydziału Inżynierii Cywilnej Uniwersytetu  w Akron, Ohio; członek Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154  w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 (USA)

Hanna Blandford

dr Elżbieta Morawiec – publicystka (Kraków)

Mieczysław Modzelewski – działacz opozycji antykomunistycznej (Płock)

Andrzej Jerdonek


Podpisy pod Apelem można składać, wysyłając mejla z imieniem i nazwiskiem oraz miastem/państwem na adres:
bronimyewystankiewicz@gmail.com

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.